1.პროექტის სახელი:ცისარტყელა(საცდელი პროექტი)
2.პროექტის მოკლე აღწერა 1-2 წინადადებით: ცისარტყელას წარმოქმნის მიზეზების შესწავლა. სინათლის რთული ბუნების განხილვა და შესწავლა.
3.პროექტის სრული აღწერა:მოსწავლეები განიხილავენ სინათლის რთულ ბუნებას,შეისწავლიან ცისარტყელას წარმოქმნის მიზეზებს,გაეცნობიან და შეისწავლიან თუ რატომ და როგორ აღიქვამენ ადამიანები სამყაროს მრავალფერად
4.მონაწილეთა ასაკი: 14-15 წელი(9-10კლასი)
5.ვადები\ხანგრძლივობა:1 თვე
6.პროექტის შესაძლო აქტივობები კლაში:დისკუსიის გამართვა მოძიებულ მასალაზე.აზრთა შეჯერება,ნამუშევრების განთავსება ბლოგზე
7.მოსალოდნელი შედეგები\პროდუქტი რაც შეიძლება შეიქმნას:ბლოგის შექმნა.ფოტო გამოფენის მოწყობა
8.სარგებელი სხვებისთვის: სხვა მოსწავლეები ამ პროექტის საშუალებით გაეცნობიან თუ როგორ აღიქვამენ ადამიანები სამყაროს ფერადად
9.სამუშაო ენა:ქართული10.საგნებთან\საგნობრივ ჯგუფებთან\ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი:ქართული,ბიოლოგია,ისტ.
11.მონაწილეები სხვა სკოლებიდან:
12.პროექტის ფასილიტატორის სახელი:მარი იოსელიანი
13.პროექტის ფასილიტატორის ელ-ფოსტა:mariioseliani@gmail.com

14.პროექტის ფორუმი:
15.პროექტის ვებ გვერდი\ბლოგი:http://www.cisartyela.blogspot.com/

четверг, 23 октября 2008 г.

ღმერთმა ცისარტყელა ადამიანებს იმის პირობად აჩუქა, რომ წარღვნა აღარ იქნებოდა. ადამიანებმა კი მაგიური მნიშვნელობა მიანიჭეს და თქვეს: თუ ცისარტყელის ქვეშ გავლას მოახერხებს ადამიანი და სურვილს ჩაიფიქრებს აუცილებლად აუსრულდებაო.და მაინც რა არის ცისარტყელა?